* Hvordan unngå den vanligste ledertabben?

* Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen mye enklere?

VIDEO: Tabbe nr. 1 og den vanskelige samtalen.

* Her er tekst-malen for den vanskelige samtalen:

last ned (4).png

TEKST-MAL FOR EVALUERING:

Overraskende mange ledere gjør fortsatt denne sjefs-tabben!

Her er kommunikasjons-feilen som fører til kutt i medarbeideres

*produktivitet

*arbeidsglede

*læring og utvikling

Av relasjons-coach, forfatter og foredragsholder Terje Nordkvelle.

Oppdatert 28. juni 2019, Langesund i Telemark.

Gammeldags sjef eller moderne leder?

Lederskap handler om å nå resultater gjennom andre. Et av de viktigste grepene du kan ta for å oppnå det, er å stille spørsmål. Fortatt er det mange ledere som frarøver sine medarbeidere vekst, eierskap og arbeidsglede ved å servere for mange svar og løsninger. Sjefer du? Eller leder du?

Hvis du allerede er god på dette området, se på denne artikkelen som en påminnelse.

«You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions» - Naguib Mahfouz


Spørsmål er fantastiske. Virkelig fantastiske. Har du noen gang tenkt over kraften i spørsmål?

Ikke? La meg framsnakke spørsmål.

Hjernen vår elsker dem. Som kroppen trenger trim, er hjernen vår også glad i bevegelse.

Vi lærer om oss selv ved å få spørsmål. Og reflektere over dem. Filosofen Sokrates sa at vi alle er født med visdom, og at vi trenger spørsmål for å frigjøre den.

Hvis du vil at dine medarbeidere skal utvikle seg i positiv retning, dvs bruke egenskapene og talentene, er dine spørsmål helt avgjørende.

En annen viktig faktor ved å bruke spørsmål, er at den vi stiller spørsmålene til, føler seg sett og hørt.

Eksempel: «Hva mener du om dette?»

Dette er helt vesentlig i all kommunikasjon, og et grunnleggende behov vi har med oss fra barndommen. Spørsmål er viktig å huske på i alle sosiale sammenhenger.

Still spørsmål og du blir den mest populære i rommet. Hvorfor?

Fordi vi alle elsker å føle oss sett og hørt gjennom å få lov til å snakke om våre to favoritt-temaer som er:

1: Oss selv

2: Det vi brenner for og som engasjerer oss

Den som har spørsmålene har også makten. Se for deg Dagsrevyen. Statsministeren er den i Norge med mest makt. Men ikke i et intervju. Da er det journalisten som styrer ved å stille spørsmål. «Hvordan kunne dette skje?» Statsministeren er den som må svare for seg.

Spørsmål har også den magiske evnen til å engasjere oss og få oss til å skifte holdninger og meninger.

Eksempel: «Hva er et annet syn på saken?»

Spørsmål sørger for økt kunnskap og vekst, og de gir næring til kreativitet og kritisk tenkning.

En av de beste måtene å løse et problem er å bruke spørsmål. Både for å finne en løsning og ved å se problemet på nye måter.

Eksempel: «Hvordan ville du løst dette?»

I hvor stor grad vi stiller spørsmål kan også si mye om hvordan vi ser oss selv – selvbildet vårt.

Mennesker som har en indre ro og trygghet har en tendens til å stille spørsmål. Med en positiv nysgjerrighet er de oppriktig interessert i andre. Uten å føle seg truet av andres suksess.

Det er disse som skaper tillit og trygghet rundt seg. Ved å stille spørsmål. Og være tilstede under svaret som gode lyttere.

Slutt å prøve å være interessant. Begynn i stedet å være interessert. Da blir du interessant. Da er du festens midtpunkt og den som skaper tillit. En ekte leder. Og hvis du i tillegg er helt til stede og konsentrert når folk svarer på det du spør om, ja da vil de synes du er den mest fantastiske de har møtt på lenge.

Selv om du ikke har gjort annet enn å stille spørsmål. Og lytte.

Hvorfor skal så du høre på meg?

Gjennom mange år som coach har jeg erfart hvor stor kraft det er i å stille spørsmål.

Det at folk selv kommer opp med svaret, fører raskt til en god relasjon. Fordi de blir tatt på alvor. Og blir sett og hørt.

Det har nær null effekt å fortelle dem hva de skal gjøre. Det er ved at de selv finner svarene, at endring skjer.

Bruksanvisning

Her er et eksempel på hvordan du kan bruke spørsmål i et møte eller en evaluering. Malen kan du bruke i en til en -samtaler eller i grupper, da som gruppearbeid. 

 

1: Hva gikk bra med X? (Her fokuserer du først på det du vil ha mer av, altså suksess.)

2: Hva er grunnen til at det gikk bra med X?

3: Hvordan kan vi sikre at vi tar med oss dette også i fremtiden?

 

4: Var det noe som ikke gikk så bra? 

5: Hvis ja, hva var grunnen til at det ikke gikk så bra? 

6: Hvordan kan vi unngå dette i fremtiden?

Ved å bruke disse seks spørsmålene (og lytte til svarene) sørger du for at medarbeiderne dine får eierskap til jobben sin, noe som er nøkkelen til produktivitet.

Visste forresten du at det er dobbelt så mange som mistrives eller ikke bryr seg om jobben sin, som det er folk som liker den? Ved å bruke spørsmål i hverdagen, vil trivselen øke.

 

Den aller viktigste faktoren for gode team

Vet du hvorfor noen team fungerer bedre enn andre? Google har kommet fram til det endelige svaret:

Trygghet

Når medarbeidere føler seg trygge, leverer de resultater.

Vi vet jo at mye av sykefraværet ofte handler om utrygghet, altså konflikter på arbeidsplassen. (I snitt 25 prosent.)

Derfor er det viktig at dere har en positiv innflytelse på hverandre. Dette vil bidra til lavere sykefravær, økt produktivitet, færre konflikter og et bedre arbeidsmiljø.

“Godt likt leder” kaller jeg dette kurset i coachende lederskap som baserer seg konkrete samtale-teknikker som bidrar til at medarbeiderne føler seg verdsatt, sett og hørt. Det er nøkkelen til trivsel på jobb! Derfor er tryggheten og relasjonen mellom leder og medarbeider avgjørende for produktivitet.

Jeg jobber også med en-til-en coaching for å løse fastlåste konflikter på arbeidsplassen. Les mer om det her.

Hvor mange kurs og foredrag husker du?

Mange kurs og foredrag er inspirerende. Og det er jo bra. Men etter noen dager smyger hverdagen seg inn, kurset forsvinner ut av bevisstheten og vi er tilbake der vi startet. Ofte. 

Derfor er det et viktig mål i alle mine kurs og foredrag at lederne skal ha lært og brukt konkrete, relevante coaching-verktøy, som de kan bruke i sin hverdag. 

Reelle kulturendringer

Kurset inneholder derfor også en oppfølgings-del, etter selve kurset, som fører til at de konkrete strategiene blir integrert i arbeidsmiljøet, noe som ble satt stor pris på av blant andre ledere i Bilfinger, Isola, Sparebank1, at skog og Fagforbundet da de lærte om å bli en Godt likt leder.

 

Skal dere ha en samling med faglig påfyll? Send meg en epost så finner vi ut om dette er noe for dere. Send epost hit: terje@terjenordkvelle.com

Hilsen sertifisert coach Terje Nordkvelle.

PS: Dette er et kurs i coachende lederskap.

Hvis dere ønsker en samling for medarbeidere generelt, blir innholdet endret til å handle om "God kollega-kommunikasjon". Samtaleteknikker som gjør hverandre gode.