top of page
logo.PNG

Vi vet hva som reduserer kriminalitet, rus og vold

Hvorfor gjør vi ikke bare mer av det? Se video.

LØSNING: Vi har svaret - men bruker det sjeldent.

#LikerSegSelv Publisert 13.12.2020. Av coach for ungdom, Terje Nordkvelle.

Rektoren på en grunnskole i Telemark legger merke til at en elev aldri har med seg niste på skolen. 
Og det er flere tegn på at gutten ikke har det så bra hjemme.

 

Skolelederen bestemmer seg for å smøre to nister på morgenen. En til seg selv, og en til
gutten. Det fortsetter rektoren med helt til eleven er ferdig med grunnskolen.

 

Så hopper historien mange år frem. Rektoren er nå pensjonist og skal på et seminar.

På vei inn i salen blir han stoppet av en mann som sier: 

 

"Du kjenner nok ikke meg igjen, men jeg har lyst til å si til deg at jeg er rådmann i denne kommunen. Og det er kun en grunn til at jeg er det. Det er deg og at du smurte nister til meg da jeg gikk på skolen."

Høyt tall

Mange blir rørt av denne historien når jeg forteller den i foredrag. Årsaken er at vi vet det er viktig at alle barn blir sett. Rektorens nister beskriver også viktigheten av "Den ene". En omsorgsfull, positiv voksen kan ha mer påvirkning på en ung sjel enn en hel familie.

 

Etter å ha jobbet for ungdom med utfordringer, ser jeg at oppveksten er årsaken til mye.

Jeg spurte en fengselsbetjent her om dagen:

"Av de innsatte du jobber med, hvor mange prosent har hatt en vanskelig oppvekst? 70-80 prosent?"
Svaret hans var: "Nei, nei. Det er mye høyere enn det."

Problemet
Rus, mobbing, krimiminalitet, vold. Listen er lang over utfordringer som kan spores tilbake til barne- og ungdomsårene.

 

Jeg er fra Telemark, og et godt eksempel på dette er Notodden. Der går de samme utfordringene i arv, generasjon etter generasjon. 

Her er det mye lidelse. For enkeltpersoner, ofre, familier. Og for samfunnet: Enorme utgifter.

Happy Family

MÅLET: Smilende ungdom

 

Løsning

Ideen er på ingen måte ferdig utviklet - og ideer blir alltid bedre hvis vi utvikler dem sammen.

Jeg tror løsningen ligger her: At alle barn og ungdom blir sett, hørt og opplever å bli elsket.
 

Da får de et bedre selvbilde, og hvis folk liker seg selv, oppfører deg seg bedre.

Bak sinne og vold ligger det ofte et behov for å bli anerkjent.

 

Hvor?

Nøkkelen ligger i skolen. Nå er Livsmestring et tema som får stadig større plass i skolehverdagen. Og det er bra.

 

Hva om vi setter oss dette målet: Alle barn skal bli sett!

 

Vi vet allerede at relasjonen mellom lærer og elev er den viktigste faktoren for å mestre skolen.

Vi vet allerede at mentor-programmer fungerer. Det finnes mange historier som rektoren med nistene.

 

Når vi har denne kunnskapen, hvorfor gjør vi ikke bare mer av det?

Pareto-prinsippet handler om at vi får hele 80 prosent av resultatene,  fra kun 20 prosent av innsatsen vi gjør.

Vi vet hva denne 20-prosenten er.

At alle barn blir sett.

Hvem skal se dem?

Lærerne har ikke tid til dette. Som jeg skrev, ideer utvikler vi best sammen. Men hva med:

 

Pensjonister

Uføretrygdede/nedsatt arbeidsevne

Ensomme

Arbeidsledige

Andre frivillige?

 

Folk med store hjerter og som ønsker mer mening i hverdagen? 

Dette betyr økte utgifter til opplæring, osv. Samtidig sparer vi enorme summer i den andre enden. Og er det ikke bedre å jobbe i forkant, enn å prøve å reparere når skaden har skjedd?

Og kanskje det til og med holder med å gjøre dette for kun en generasjon? At de barna da blir bedre foreldre?

Det spiller mindre rolle hvordan vi gjør det, så lenge alle barn blir sett. #LikerSegSelv

Del gjerne denne artikkelen hvis dette lander i deg. Skriv også i kommentarfeltet.

Hilsen Terje.

 

PS: Hjemmeside her.

bottom of page