MÅLET: Et godt og produktivt arbeidsmiljø

Overraskende mange ledere gjør fortsatt denne sjefs-tabben!

Her er kommunikasjons-feilen som fører til kutt i medarbeideres

*produktivitet

*arbeidsglede

*læring og utvikling

Av kommunikasjons-coach, forfatter og foredragsholder Terje Nordkvelle.

Oppdatert 04. januar 2019, Langesund i Telemark.

Gammeldags sjef eller moderne leder?

Lederskap handler om å nå resultater gjennom andre. Et av de viktigste grepene du kan ta for å oppnå det, er å stille spørsmål. Fortatt er det mange ledere som frarøver sine medarbeidere vekst, eierskap og arbeidsglede ved å servere for mange svar og løsninger. Sjefer du? Eller leder du?

Hvis du allerede er god på dette området, se på denne artikkelen som en påminnelse om å gjøre det enda oftere i 2019.

«You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions» - Naguib Mahfouz


 

Spørsmål er fantastiske. Virkelig fantastiske. Har du noen gang tenkt over kraften i spørsmål?

Ikke? La meg framsnakke spørsmål.

Hjernen vår elsker dem. Som kroppen trenger trim, er hjernen vår også glad i bevegelse.

Vi lærer om oss selv ved å få spørsmål. Og reflektere over dem. Filosofen Sokrates sa at vi alle er født med visdom, og at vi trenger spørsmål for å frigjøre den.

Hvis du vil at dine medarbeidere skal utvikle seg i positiv retning, dvs bruke egenskapene og talentene, er dine spørsmål helt avgjørende.

En annen viktig faktor ved å bruke spørsmål, er at den vi stiller spørsmålene til, føler seg sett og hørt.

Eksempel: «Hva mener du om dette?»

Dette er helt vesentlig i all kommunikasjon, og et grunnleggende behov vi har med oss fra barndommen. Spørsmål er viktig å huske på i alle sosiale sammenhenger.

Still spørsmål og du blir den mest populære i rommet. Hvorfor?

Fordi vi alle elsker å føle oss sett og hørt gjennom å få lov til å snakke om våre to favoritt-temaer som er:

1: Oss selv

2: Det vi brenner for og som engasjerer oss

Den som har spørsmålene har også makten. Se for deg Dagsrevyen. Statsministeren er den i Norge med mest makt. Men ikke i et intervju. Da er det journalisten som styrer ved å stille spørsmål. «Hvordan kunne dette skje?» Statsministeren er den som må svare for seg.

Spørsmål har også den magiske evnen til å engasjere oss og få oss til å skifte holdninger og meninger.

Eksempel: «Hva er et annet syn på saken?»

Spørsmål sørger for økt kunnskap og vekst, og de gir næring til kreativitet og kritisk tenkning.

En av de beste måtene å løse et problem er å bruke spørsmål. Både for å finne en løsning og ved å se problemet på nye måter.

Eksempel: «Hvordan ville du løst dette?»

I hvor stor grad vi stiller spørsmål kan også si mye om hvordan vi ser oss selv – selvbildet vårt.

Mennesker som har en indre ro og trygghet har en tendens til å stille spørsmål. Med en positiv nysgjerrighet er de oppriktig interessert i andre. Uten å føle seg truet av andres suksess.

Det er disse som skaper tillit og trygghet rundt seg. Ved å stille spørsmål. Og være tilstede under svaret som gode lyttere.

Slutt å prøve å være interessant. Begynn i stedet å være interessert. Da blir du interessant. Da er du festens midtpunkt og den som skaper tillit. En ekte leder. Og hvis du i tillegg er helt til stede og konsentrert når folk svarer på det du spør om, ja da vil de synes du er den mest fantastiske de har møtt på lenge.

Selv om du ikke har gjort annet enn å stille spørsmål. Og lytte.

Hvorfor skal så du høre på meg?

Gjennom mange år som coach har jeg erfart hvor stor kraft det er i å stille spørsmål.

Det at folk selv kommer opp med svaret, fører raskt til en god relasjon. Fordi de blir tatt på alvor. Og blir sett og hørt.

Det har nær null effekt å fortelle dem hva de skal gjøre. Det er ved at de selv finner svarene, at endring skjer.

Bruksanvisning

Her er et eksempel på hvordan du kan bruke spørmål i et møte eller en evaluering. Malen kan du bruke i en til en -samtaler eller i grupper, da som gruppearbeid. 

1: Hva gikk bra med X? (Her fokuserer du først på det du vil ha mer av, altså suksess.)

2: Hva er grunnen til at det gikk bra med X?

3: Hvordan kan vi sikre at vi tar med oss dette også i fremtiden?

 

4: Var det noe som ikke gikk så bra? 

5: Hvis ja, hva var grunnen til at det ikke gikk så bra? 

6: Hvordan kan vi unngå dette i fremtiden?

Ved å bruke disse seks spørsmålene (og lytte til svarene) sørger du for at medarbeiderne dine får eierskap til jobben sin, noe som er nøkkelen til produktivitet.

Visste forresten du at det er dobbelt så mange som mistrives eller ikke bryr seg om jobben sin, som det er folk som liker den? Ved å bruke spørsmål i hverdagen, vil trivselen øke.

Denne teksten om spørsmål er hentet fra boka "Sju steg til positive medarbeidere".

Første del av boken handler om hvorfor folk oppfører seg slik de gjør. I denne delen blir du også klar over din påvirkning som leder - noe som som ofte skjer ubevisst. 

Her er de sju stegene i boka, guiden til et godt og produktivt arbeidsmiljø med positive medarbeidere.

​​Steg 1 bygger du tillit.

Steg 2 fortsetter du tillits-byggingen ved at du ber om en litt uvanlig tjeneste.

Steg 3 coaching - hvordan medarbeidere selv kan løse problemer. 

Steg 4 om det du viktigste du kan gjøre for å bli godt selskap for andre.  

Steg 5 lærer du om setningen som stopper konflikter.

Steg 6 strategi for å ta opp et vanskelig tema, på en lettere - og bedre måte.

Steg 7 er om fokus fremover.

Eboka hjelper dine medarbeidere å øke

​* produktiviteten
* arbeidsmiljøet
* arbeidsgleden

 

Men, ikke for alle!

Eboka passer kun for deg som ønsker å ha en coachende lederstil. Hvis du derimot er mest opptatt av å vinne diskusjoner og er uinteressert i medarbeideres meninger og vekst, er ikke dette for deg.

Spar 100 kroner ved forhåndsbestilling

 

"Sju steg til positive medarbeidere" lanseres mandag 4. februar 2019. Da vil den koste 197 kr. Hvis du skriver deg på venteliste nå, sparer du 100 kroner og betaler kun 97.

 

MEN: Du får lese boka FØR du får faktura, og den betaler du KUN hvis du er fornyød med innholdet og endringene i dine medarbeidere.

 

Slik gjør du det:

1: Skriv ordet "Venteliste"  i emnefeltet i en epost og send den hit: terje@terjenordkvelle.com

2: Mandag 04. februar 2019 får du tilsendt eboka.

3: Fakturaen på 97,- kommer i en ny epost noen dager etter det. Den betaler du kun hvis du er fornøyd med innholdet.

Gratis bonus-bok!

"Slik knekker du tale-koden":

 

Det å være komfortabel med å snakke til forsamlinger er selve nøkkelen for å nå ut med ditt budskap og din kunnskap.

Boka er skreddersydd for å

1: Øke din trygghet/kontrollere nervøsitet.

2: Utruste deg med konkrete tips til bedre innhold.

3: Bli bevisst på "stilen" din.

 

Og du blir klar over de seks vanligste tale-tabbene som kan forsterke tale-skrekken.

 

Denne eboka koster vanligvis 97,- men er gratis bonus når du bestiller "Sju steg til positive medarbeidere" nå.

NULL RISIKO: 

Du betaler KUN 97 kroner og BARE hvis du er fornøyd med de sju stegene i eboka. Send epost til terje@terjenordkvelle.com og sett deg å ventelisten nå.

Lykke til med din coachende lederstil!

Hilsen Terje Nordkvelle.