Raskere og dypere

FORELDREKURS 2

Problemløsninger og foreldrevekst

Hvis du ikke har betalt, vennligst overfør 197 kroner til DNB-konto 0540 34 58521, eller gå hit for å betale med PayPal/kort.

INNHOLD

Please Fordelen får svaret på det du lanske rikek alt  annet- mye raskere.

 

Egen for mødre, egen for sosiale eq barn. egen for apirituell Superhelt quiz

Tenåringer som ikke har ork og motivasjon pga håpløshet i forhold til å mestre i skole og jobb. Skolelei.

Å ikke orke stå opp. Og å være mor i den situasjonen. 

Hvordan få barn som reagerer med vold til å bruke ord i stedet?

Hvordan hjelpe barnet til å være nysgjerrig og aktiv - el hvordan unngå å ubevisst bremse barnets naturlig nysgjerrighet og aktivitet? 

Hvordan hjelpe barnet til balanse mellom IPad/skjermbruk og andre ting uten at d blir «kjeft og trusler»? 

Treng litt tips om korleis ein "løfter humøret" til ein deppa ungdom.

Hvordan hjelpe barn og komme over skammen ved å ha ADHA diagnose?

Hvordan hjelpe barn med å ta kloke valg. 

Å snakke med ungdom om følelser

-ikke forteller noe

-holder seg på rommet for seg selv

-banner til foreldre og kaller de stygge ting

-aldri liker middagen

-alltid er sur

-sitter på pc/tv hele fritiden

-ikke har interesser/hobbyer

-ikke hjelper til hjemme

-ikke kan diskutere uten å bli hissig

 Blir fort sur. Og aggressiv

når han spør meg om det er noe jeg tenker på? Og det stemmer. 

hvordan styrke selvfølelsen når de er ekstremt selvkritiske.

 komme seg opp på morgenen 

Ikke vil høle på deg

Hun  sitter på rommet hele tiden

Hvordan få kresne barn/ungdom til å smake på «nye» matretter 

Hvordan veilede utdanningsvalg for ungdom ?

Forebygge uønsket oppførsel, tidlig debut av alkohol, sex og unngå rusmidler (alle typer)

Hvordan beholde roen -  gjøre for å unngå å « fryse til» i de samtalene jeg ikke er komfortable i?

Få ungdom til å forstå at de er gode nok som de er. Og at det er godt nok??

Rise above the story and observe

Ekstern motivasjon eller internt motivasjon? Ikke straff eller belønning.
Hva er det verste du vet`? Bli korrigeret. 

https://womenforone.com/my-most-meaningful-lesson-by-anita-moorjani/

ikke korrigere, motivere

Du endre ditt syn på hgva et godt barn skal være.

Hert er en ide_ Slutt med oppdragelse - behandle dem som venner-kollgerer.

Hva om sannheten er at du ike har kontroll??? 

!!DIN RELASJON MED DITT BARN ER KUN DINE TANKRR OM BARNET!!! Ditt perspektiv. 
Dette handler om dine forvenytionger. din historie. 

OPpdragelse ikke straff eller belønning - men gå inn i hertet deres. fortelle dem hvor
fabtastiske de er ogf hjelpe dem å nå sitt potensiale. 

STIKKORD OBERSVATØR. JEG ER GUD, BAE OBESERVERE ALT SOM IKKE ER PEACE AND LOVE OG VIT AT DETIKKE ER MEG.
oBSERVERE OG LA DET GÅ. VANLIGVIS SER VI FRE EGO OG ER I FØLEKSEN. TILGI NEGATIVE FLKRSER.
FØLES GODT VET DU AT DET ER SANT.

DU HAR LEGET DEG EN IDENDITYERY OHG EGO I STARTEN AVBV LIGVET. BABY HADDE IKKE. 

BLOGG: smerte hånd i vann. Ta den ut når du vil. Ta den ut når vi sier du lkan.

when you connect witgh the divine, (observer) Then you see the divine in 
everything else.'

DINE ORD BLIR BARNETS INDRE STEMME.

Lærer du andre hvoraN CDD SKAL BRHANDLE DEG

oPPGØGER SEG KUN RUNDT DEG HVSI FRYKT.
Are you actually raising YOUR child? ?? Or the unhealed child inside you? ??
BArnet er din lærer. Fører til god ecennection. vr nysgjerrig. 

gå fra konrollere til connection

3 Er jeg viktig do i matter. Hver gang du blir sint- hadler det om deg!

år respons: Shift to meeet their need not htheir behavilerl.
BLOGG: Påstand: Fleste gangeen du reagerer handler dgeh om deg, Du er sliten, 
Leder. 

Putt mye under 5 spørsmål til deg

ØVELSE PERFEKT DAF FRA MORGEN

HVoredan vildu bli snakket til? Ikke noe forskjell, . Vær en mentor, ikke en dommer.

not offended: d have clean compassion for them and where they were at — and for me and where I'm at -- instead of judging them for what they just said to me.

That would feel WAY better.

Anerkjenn følkrkser: "God, I feel so scared," and they look at you and they go, "Scared? You shouldn’t feel scared. There's nothing to be scared of."

A good example of this is when Brittany was young, she would get really angry at me and one day she said, "I hate you," and if I had said to her, "Don’t you dare speak to me that way," she'd still have the feeling. She would just have to suppress it, and it doesn’t work well to do that.

So instead I said, "Wow. You must be really angry to feel like you hate me right now. I got it."

She said, "I don’t hate you. I'm just mad at you."

I said, "You're really mad at me, sweetheart. I got it."

She then said, "Well, I'm not mad at you. I'm mad at your behavior."

I started to laugh."I got it, sweetie."


BLOGG: SmEAR. Du sbestemmer. situasjon, (Meaning)make it mean, emoosjon, Action, result

What if instead of trying to control our kids, we just focused on ourselves? 

Often we are so focused on trying to change or control our kid’s behavior that we don’t notice how out of control we are.

What if our parenting success was measured by how WE RESPOND to our kid’s off-track behavior instead of on THEY RESPOND situations?

What if we believe our kids were doing the best they could in the moment?

 you could get rid of punishments, lecturing, shame, rewards. and belittling will make a huge difference in your ability to connect with your kiddos.

Behavior is our child’s way of communicating to us.

What are they telling when they are rude, talkback, tell us they hate us, yell, fight, or ignore us?

They're sending out an SOS.

They’re saying...

→ I’m stuck

→ Things aren’t working for me

→ I feel terrible

→ I can’t regulate my emotions

→ I’m feeling lost

They’re asking…

  • Can you help me?

  • Will you still love me even when I mess up?

  • Can you be kind and peaceful towards me, because I’m beating myself up?

https://lonerwolf.com/spiritual-journey/?utm_source=LonerWolf&utm_campaign=ddae03f440-&utm_medium=email&utm_term=0_4b168bb5ac-ddae03f440-101872034&goal=0_4b168bb5ac-ddae03f440-101872034&mc_cid=ddae03f440&mc_eid=f0bab1e131

I worked in homeless shelters for years.

Some guests said staying in a shelter is the worst thing that ever happened to them.

And some said it’s the best thing they’ve ever experienced.

They all received food, shelter, support, and medical care.

But some had lost jobs and apartments, while others had escaped partner violence or human trafficking.

“Sure,” you might say, “They have a different basis for comparison.”

But that’s exactly the point:

The shelter itself wasn’t the cause of misery.

  • What just happened?

  • What meaning did I give what just happened?

  • What else could it mean?

  • Can I see that the meaning is in my mind and not in the events?

For example, imagine you have plans with someone and they’re very late and don’t call. You get angry. You apply the four questions.

What just happened?

They’re late

What meaning did I give what just happened?

They don’t care about me to be on time

What else could it mean?

They’re not good at managing time.

Can I see that the meaning is in my mind and not in the events?

Yes, the meanings are in my mind, not in the world.

This distinction between what actually happened and the meaning you give what happened, what I am calling your occurrings, is crucial because you can’t change what happened.  

It did happen.  But you can learn to influence the meaning you give to events and gain the ability to change them whenever you’d like.

Or that she had a problem with a teacher that day.  

Or that she hadn’t been invited to a party one of her girl friends was having.

barnet kun oppføtre sef når du er I området

sms skryte av bror til kurs-søskenrivalisering som tema

snakk til den høyeste versjonen av barnet

see do it yeah for flere ideer

FØle for å løse smerte.-Farge objekt

Om mobbing??rette opp better mobbing. ikke føler seg nok sett hørrt.

Terje,

I’ve had lots of moms tell me that they had a long talk about an issue that came up and that now their child understands what they mean, what the rules are, and why they don’t want them to break them anymore.

While that may be true, I actually wonder if the child lacked understanding in the first place.

What if she or he was just disconnected from who they really are, and made a back choice.

 

Let’s say that’s the case. That they already know what you would have liked them to do before you pull them aside and talk to them about what they already know they messed up on.

They sense a little judgment and how much you don’t approve of what they did as you continue to lecture.

You are the only one who talks while they are expected to just listen and say they understand you.

Which often they do quite well at because they desperately want the whole thing to be over.

What will they think of you after the lecture, and what’s the likelihood that they’ll actually stop doing it again?

Low in both cases.

What if at that moment when your child had misbehaved, you stay loving and connected?

What if you acknowledged that you believed they were doing their best.

What if you set a limit because it would serve them, not because it would teach them a lesson?

What if you allowed them to express their emotions, and reassured them you saw them and that it was okay for them to feel the exact way they were?

What would happen?

It would allow their nervous system and your nervous system to relax, so you can actually see each other.

You could drop the right/wrong and good/bad dialogue and step into unconditional love.

Because let's be honest...most kids know right from wrong early on.

NO lecture.

NO judgment.

NO negative energy.

Or explanation is needed.

What is needed?

Love.

Consistency.

Support.

Connection.

Reassurance.

Belief.

Acceptance.

Connection.

That's what's needed.

If you're interested in finding out more about how this parenting approach works just reply to this email.

xoxo, Andee

Til meny: Vekst for mødre ikke overføre usikkerhet

Til meny: Vekst for mødre ikke overføre usikkerhet
+ sær du er to. dette er nivå to. 

blogg du er to. Velg obersvayør. Da ser du nytt perspektiv. Stemmer dette med den koloke deg?
Endring skjer kun hos deg selv

hvmen oppdrar? Du eller den redde jewnta? 

'

We can’t teach kindness while yelling.

We can’t teach patience while impatiently telling them to stop their meltdown.

When we forget…”that growth, development and maturation are natural processes, we lose perspective. We become afraid our children will get stuck and never grow up.” - Gordon Neufeld

Leaning into connection and creating a dreamy relationship with our kids is the key to helping our children learn all the important lessons we are wanting to teach them.

Have I peaked your interest? If so reply to this email and I'll tel you more.

xoxo,